Erasmus+

Επίσκεψη Εθνικής Μονάδας Erasmus+ στο ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ στο πλαίσιο της Δράσης Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

iky - Δευτέρα, 23/12/2019 - 10:14

Στο πλαίσιο της Δράσης ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’ και μετά από σχετική προκήρυξη, αξιολόγηση και έκδοση αποτελεσμάτων, η Εθνική Μονάδα Erasmus+ βρίσκεται στο στάδιο της παράδοσης των εκπαιδευτικών δώρων στους επιτυχόντες φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθυντής της Εθνικής Μονάδας Erasmus+, κος Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος και στελέχη επισκέφθηκαν το ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018.


Η παράδοση του εκπαιδευτικού δώρου, ενός διαδραστικού πίνακα και προβολέα, στο ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης έγινε σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, στο εσωτερικό προαύλιο του σχολείου όπου δεσπόζουν όλες οι σημαίες των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές του σχολείου. Ακολούθησε συζήτηση με το εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό της Σχολικής Μονάδας.


Στη συνέχεια, τα στελέχη του ΙΚΥ υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας του Σχολείου, κ. Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Καθηγητής Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, η κα Ειρήνη Σεχίδου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Σχολείου και η κα Έλενα Κουτούση, Προϊσταμένη της Γραμματείας. Δόθηκαν θερμές ευχαριστίες για το εκπαιδευτικό δώρο που έλαβε το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο είναι ένα λογισμικό για την υλοποίηση των εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Η κα Σεχίδου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη έκδοση του λογισμικού θα βελτιώσει τη λειτουργία του φορέα με θετικό αντίκτυπο στους εκπαιδευόμενους στην ελληνική γλώσσα. Ακολούθησε παρουσίαση του υφιστάμενου προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που θα αναβαθμιστούν μέσω του νέου λογισμικό που παρέχει η Δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών και υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Προγράμματος Erasmus+.

Ανακοίνωση σχετικά με το τηλεφωνικό κέντρο του Ι.Κ.Υ. 

iky - Thu, 21/03/2019 - 15:00

Σας  ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας δε θα λειτουργούν λόγω εγκατάστασης νέου τηλεφωνικού κέντρου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΚΑ2/ Call 2019

iky - Thu, 21/03/2019 - 09:32

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στην ιστοσελίδα των WEB αιτήσεων για την υποβολή προτάσεων ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, 12h00 Ώρα Βρυξελλών για τις ακόλουθες δράσεις:

 • KA201 Strategic Partnerships for School Education – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.
 • KA202 Strategic Partnerships for Vocational Education and Training – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • KA203 Strategic Partnerships for Higher Education – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • KA204 Strategic Partnerships for Adult Education – Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • KA229 School Exchange Partnerships – Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων/

Ανακοίνωση προς τους Υποψηφίους Υποτρόφους ΕΚΟ, σχετικά με τη διαδικασία των Ενστάσεων που υπεβλήθησαν

iky - Τρίτη, 19/03/2019 - 07:48

Επειδή δεχτήκαμε πληθώρα ενστάσεων από φοιτητές/τριες που διεκδικούν τις υποτροφίες ΕΚΟ 2017/18, το ΔΣ του ΙΚΥ απεφάσισε καταρχήν να αποδεχτεί την Εισήγηση του Προέδρου του ΙΚΥ για τις κύριες κατηγορίες ενστάσεων και να αναρτήσει την απόφαση στον ιστότοπο του ΙΚΥ.

Το ΙΚΥ, βρίσκεται αυτή την περίοδο στην εξέταση των ενστάσεων, στην κατηγοριοποίησή  τους και την εξέταση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Επειδή η διαδικασία είναι και επίπονη και δύσκολη, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να εμπιστευθούν το ΙΚΥ για την τύχη των ενστάσεων και να αναμένουν την τελική απόφαση η οποία θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα υποψηφιοτήτων της υπ΄αριθμ. 380/9-1-2019 Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

iky - Thu, 14/03/2019 - 12:21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 της Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» –Οριζόντια Πράξη με κωδικό (MIS) 5002899 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στη 10η Συνεδρίασή του, στις 12 Μαρτίου 2019, ενέκρινε τον οριστικό πίνακα υποψηφιοτήτων για την υπ’ αριθμ. 380/9-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.  Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων:
                                               
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ σε Διεθνές Σεμινάριο της ACA για τα Δυτικά Βαλκάνια, Ποντγκόριτσα

iky - Thu, 14/03/2019 - 11:35

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2018 διοργανώθηκε από το Διεθνές Δίκτυο Academic Cooperation Association (ACA) σεμινάριο για τη δικτύωση φορέων στα Δυτικά Βαλκάνια στην Ποντγκόριτσα, Μαυροβούνιο.  Το ΙΚΥ είναι ιδρυτικό Μέλος της ACA και από κοινού με τους υπόλοιπους φορείς-μέλη προάγουν τη διεθνοποίηση στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.  Η εκδήλωση σχεδιάστηκε από τα μέλη της ACA, CMEPIUS (Σλοβενία), EDUFI (Φινλανδία), ΙΚΥ (Ελλάδα), OeAD (Αυστρία) και TPF (Ουγγαρία) σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο Erasmus+ και το Πανεπιστήμιο Μαυροβουνίου. Διεξήχθη ουσιαστικός διάλογος για τις εξελίξεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων δίνοντας έμφαση στο θέμα της διεθνοποίησης. Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο των κινήτρων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και οι δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω του Διεθνούς Δικτύου ACA.

O Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Κυριάκος Αθανασίου στο πλαίσιο της ομιλίας του τόνισε το θετικό αντίκτυπο της Συμφωνίας των Πρεσπών στην ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων και στις θετικές προεκτάσεις που θα έχει για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με οφέλη σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία 20 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων έως το έτος 2024. Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε το όραμά του για τη δημιουργία ενός Βαλκανικού Πανεπιστημίου. Προέτρεψε την κινητοποίηση των Βαλκανικών φορέων προς αυτήν την κατεύθυνση και την κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Στόχος αυτής της ευρωπαϊκής δράσης είναι η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων συνεργασίας που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας των 20 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ανέφερε ότι το ΙΚΥ θα είναι σύμμαχος σε αυτές τις πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν τον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.


Για πρόσβαση στο πρόγραμμα πατήστε εδώ. Για πρόσβαση στο πρόγραμμα πατήστε εδώ

Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

https://www.youtube.com/watch?v=QApeNew1qu4

https://www.youtube.com/watch?v=O66Y1fcccR4 

https://www.youtube.com/watch?v=1BrFh9z6gnc

 

Συμμετοχή του ΙΚΥ στη διεθνή Έκθεση Εκπαίδευσης «Study in Europe Fair» στο Κίεβο

iky - Thu, 07/03/2019 - 14:57

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή και το Σάββατο 1 και 2 Μαρτίου 2019 η συμμετοχή του Ι.Κ.Υ. στη διεθνή Έκθεση Εκπαίδευσης «Study In Europe Fair» στο Κίεβο της Ουκρανίας. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Study in Europe» της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στην προβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο. Στην Έκθεση συμμετείχαν 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε περίπου 1.000 άτομα και αφορούσε σπουδαστές, γονείς και εκπροσώπους Ουκρανικών Πανεπιστημίων.

Η Ελλάδα συμμετείχε με περίπτερο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) το οποίο παρείχε πληροφόρηση για όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, με ιδιαίτερη έμφαση στα προσφερόμενα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αλλά και στις δυνατότητες υποτροφιών, συνεργασιών και ανταλλαγών. Η πληροφόρηση αφορούσε επίσης στο πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνικής Γλώσσας το οποίο χρηματοδοτεί το ΙΚΥ τα τελευταία 25 έτη και φέτος το υλοποιεί με επιτυχία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις 10 χώρες που έκανε και ειδική, ανοικτή στο κοινό παρουσίαση διάρκειας μισής ώρας για τις ακαδημαϊκές και ευρύτερες δυνατότητες που προσφέρονται για τους ξένους σπουδαστές στη χώρα μας.

Την Ελληνική συμμετοχή στην Έκθεση, υποστήριξαν και τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουκρανία.

Σε διετές πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας εντάχθηκαν 100 αριστούχοι πτυχιούχοι

iky - Thu, 07/03/2019 - 10:50

Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε σήμερα ακόμη ένα διετές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, για 100 αριστούχους πτυχιούχους Ελληνικών πανεπιστημίων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε σήμερα ακόμη ένα διετές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, για 100 αριστούχους πτυχιούχους Ελληνικών πανεπιστημίων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Οι 100 αριστούχοι, οι οποίοι είναι υπότροφοι του ΙΚΥ και θα συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για δύο χρόνια, θα απασχολούνται και θα εκπαιδεύονται για το αντίστοιχο διάστημα στην Εθνική Τράπεζα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση  του διετούς κύκλου σπουδών και άσκησης, θα προσληφθούν στην Εθνική Τράπεζα τουλάχιστον για δύο χρόνια πλήρους απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία, μέσα από εναλλαγές θέσεων σε καταστήματα αλλά και κεντρικές μονάδες της τράπεζας, όπως προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Περισσότερα

 

4-3-2019/ Ημερίδα Έναρξης Προγράμματος ΙΚΥ-Εθνική Τράπεζα

iky - Τρίτη, 05/03/2019 - 13:19

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά, Εισαγωγική Ημερίδα Υποτρόφων στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος υποτροφιών του ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν οι υπότροφοι του ΙΚΥ, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΙΚΥ κ. Κυριάκος Αθανασίου, ο Πρόεδρος της ΕΤΕ κ. Κώστας Μιχαηλίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας o κ. Παύλος Μυλωνάς, καθώς και στελέχη του ΙΚΥ και της Εθνικής Τράπεζας. Σκοπός της εν λόγω Ημερίδας ήταν η υποδοχή των υποτρόφων και η ομαλή ένταξή τους στην Εθνική Τράπεζα.

Κατά το ακαδ. έτος 2018/19, οι υπότροφοι του ΙΚΥ θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για δύο χρόνια στην Ελλάδα σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς (Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες και Διοίκηση επιχειρήσεων/Τραπεζική). Οι φοιτητές παράλληλα θα απασχοληθούν και θα εκπαιδευτούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Τράπεζα θα προσλάβει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία, μέσα από εναλλαγές θέσεων σε καταστήματα αλλά και κεντρικές μονάδες της τράπεζας, όπως προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Καλωσορίζοντας τους υποτρόφους, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Κώστας Μιχαηλίδης, υπογράμμισε ότι η Εθνική στηρίζει αυτούς που κοιτούν μπροστά, αυτούς που οραματίζονται, που εξελίσσονται και διαμορφώνουν το μέλλον. Επενδύουμε στα νέα μυαλά, τόνισε, στη φαντασία, στη δημιουργικότητα και την τόλμη των νέων ανθρώπων. Επιβραβεύουμε την αριστεία και τη συνεχή προσπάθεια για το καλύτερο. Εσείς είστε το αύριο, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, προσθέτοντας ότι εμείς σας βοηθάμε να γνωρίσετε πως μετουσιώνεται η θεωρητική γνώση σε πρακτική και εσείς με τη σειρά σας θα μας εμπλουτίσετε και θα μας βοηθήσετε να δούμε τον κόσμο και την προοπτική της τράπεζας μέσα από τα δικά σας μάτια.

Στη συνέχεια της εναρκτήριας ημερίδας το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, κ. Κυριάκος Αθανασίου, ο οποίος καταρχάς μετέφερε τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, τονίζοντας παράλληλα τη συμβολή του Υπουργού, στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Δίνοντας έμφαση στη συνεργασία της Εθνικής με το ΙΚΥ, χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι « … η όλη προσπάθεια έδειξε πως και έδαφος υπάρχει και είναι εφικτό και καλό για την κοινωνία και τη Χώρα, να μπορούν να συνεργάζονται φορείς του Δημοσίου με φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.  Η συνεργασία του ΙΚΥ με την ΕΤΕ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα τέτοιων συνεργασιών».
 
Επιπλέον επισήμανε ότι, οι νέοι που συμμετέχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα προσβλέπουν περισσότερο σε μία επαγγελματική αποκατάσταση παρά σε μία πρόσκαιρη ενίσχυση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, μέσα από μία υποτροφία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα θετικά σχόλια που εκφράζουν οι προηγούμενοι υπότροφοι του προγράμματος.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΙΚΥ απευθυνόμενος στους νέους υποτρόφους και στο ποιόν της νέας γενιάς επιστημόνων σχολίασε «Είδαμε και εμείς και εσείς νέους ανθρώπους, που εκτός από προσδοκίες και όνειρα, διαθέτουν πολλαπλά προσόντα και ικανότητες. Νέους και Νέες που δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τους ομοίους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη και συχνά, πιστεύω, υπερτερούν. Γι΄ αυτό και δεν είναι λίγες οι φορές που είναι περιζήτητοι εκεί. Το να γίνουν περιζήτητοι και εδώ στην ίδια τους την Πατρίδα, προς το παρόν φαντάζει ως είδος ευχολογίου. Να ονειρευτούμε, λοιπόν, πως θα έρθει εκείνη η μέρα που κοινές προσπάθειες σαν τη σημερινή, θα γίνουν οι απαρχές μιας εποχής που τέτοια ευχολόγια θα φαντάζουν ως ένα μακρινό παρελθόν. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.»

 

Περισσότερα για Μεταπτυχιακές Υποτροφίες ΙΚΥ - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος /Δεκέμβριος 2018

4-3-2019/ Εναρκτήρια Ημερίδα Έναρξης Προγράμματος ΙΚΥ-Εθνική Τράπεζα

iky - Τρίτη, 05/03/2019 - 13:19

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά, Εισαγωγική Ημερίδα Υποτρόφων στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος υποτροφιών του ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα.

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν οι υπότροφοι του ΙΚΥ, παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΙΚΥ κ. Κυριάκος Αθανασίου, ο Πρόεδρος της ΕΤΕ κ. Κώστας Μιχαηλίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας o κ. Παύλος Μυλωνάς, καθώς και στελέχη του ΙΚΥ και της Εθνικής Τράπεζας. Σκοπός της εν λόγω Ημερίδας ήταν η υποδοχή των υποτρόφων και η ομαλή ένταξή τους στην Εθνική Τράπεζα.

Κατά το ακαδ. έτος 2018/19, οι υπότροφοι του ΙΚΥ θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για δύο χρόνια στην Ελλάδα σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς (Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες και Διοίκηση επιχειρήσεων/Τραπεζική). Οι φοιτητές παράλληλα θα απασχοληθούν και θα εκπαιδευτούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Τράπεζα θα προσλάβει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία, μέσα από εναλλαγές θέσεων σε καταστήματα αλλά και κεντρικές μονάδες της τράπεζας, όπως προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Καλωσορίζοντας τους υποτρόφους, ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Κώστας Μιχαηλίδης, υπογράμμισε ότι η Εθνική στηρίζει αυτούς που κοιτούν μπροστά, αυτούς που οραματίζονται, που εξελίσσονται και διαμορφώνουν το μέλλον. Επενδύουμε στα νέα μυαλά, τόνισε, στη φαντασία, στη δημιουργικότητα και την τόλμη των νέων ανθρώπων. Επιβραβεύουμε την αριστεία και τη συνεχή προσπάθεια για το καλύτερο. Εσείς είστε το αύριο, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, προσθέτοντας ότι εμείς σας βοηθάμε να γνωρίσετε πως μετουσιώνεται η θεωρητική γνώση σε πρακτική και εσείς με τη σειρά σας θα μας εμπλουτίσετε και θα μας βοηθήσετε να δούμε τον κόσμο και την προοπτική της τράπεζας μέσα από τα δικά σας μάτια.

Στη συνέχεια της εναρκτήριας ημερίδας το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, κ. Κυριάκος Αθανασίου, ο οποίος καταρχάς μετέφερε τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, τονίζοντας παράλληλα τη συμβολή του Υπουργού, στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Δίνοντας έμφαση στη συνεργασία της Εθνικής με το ΙΚΥ, χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων ότι « … η όλη προσπάθεια έδειξε πως και έδαφος υπάρχει και είναι εφικτό και καλό για την κοινωνία και τη Χώρα, να μπορούν να συνεργάζονται φορείς του Δημοσίου με φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.  Η συνεργασία του ΙΚΥ με την ΕΤΕ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα τέτοιων συνεργασιών».
 
Επιπλέον επισήμανε ότι, οι νέοι που συμμετέχουν στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα προσβλέπουν περισσότερο σε μία επαγγελματική αποκατάσταση παρά σε μία πρόσκαιρη ενίσχυση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, μέσα από μία υποτροφία, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα θετικά σχόλια που εκφράζουν οι προηγούμενοι υπότροφοι του προγράμματος.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΙΚΥ απευθυνόμενος στους νέους υποτρόφους και στο ποιόν της νέας γενιάς επιστημόνων σχολίασε «Είδαμε και εμείς και εσείς νέους ανθρώπους, που εκτός από προσδοκίες και όνειρα, διαθέτουν πολλαπλά προσόντα και ικανότητες. Νέους και Νέες που δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τους ομοίους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη και συχνά, πιστεύω, υπερτερούν. Γι΄ αυτό και δεν είναι λίγες οι φορές που είναι περιζήτητοι εκεί. Το να γίνουν περιζήτητοι και εδώ στην ίδια τους την Πατρίδα, προς το παρόν φαντάζει ως είδος ευχολογίου. Να ονειρευτούμε, λοιπόν, πως θα έρθει εκείνη η μέρα που κοινές προσπάθειες σαν τη σημερινή, θα γίνουν οι απαρχές μιας εποχής που τέτοια ευχολόγια θα φαντάζουν ως ένα μακρινό παρελθόν. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.»

Εναρκτήρια εκδήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE)

iky - Τρίτη, 05/03/2019 - 13:05

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+ για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση/IKY διοργανώνει εκδήλωση για να σηματοδοτήσει την έναρξη της λειτουργίας της ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE).

Η πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα EPALE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, να αναρτούν τις εκδηλώσεις τους, να βρίσκουν συνεργάτες και να δικτυώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εγγραφές γίνονται εδώ .

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00-14.00 στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ομάδα-στόχος της εκδήλωσης είναι οι φορείς που έχουν υλοποιήσει Erasmus+ σχέδια στους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων της Εθνικής Μονάδας Erasmus+ ΙΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epale@iky.gr. ;

 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της Υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ του ΥΠ.Π.Ε.Θ

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/IKY

Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου τηλ.: 210 3726349 

Μαρία Κατέχη τηλ.: 210 3726365

Email - epale@iky.gr

 

“S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools”, Miedzeszyn 22-26/05/2019

iky - Δευτέρα, 04/03/2019 - 10:33

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Πολωνίας, στην πόλη Miedzeszyn κοντά στη Βαρσοβία, κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 26 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities/TCAs).

Το σεμινάριο με θέμα «Συμπράξεις μεταξύ σχολείων – πώς να οργανώσετε ένα εξαιρετικό σχέδιο για ειδικά σχολεία» απευθύνεται σε διευθυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικών σχολείων που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στη Βασική Δράση 2/ «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» του τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης του προγράμματος Erasmus+.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε συμμετέχοντες που εκπροσωπούν ειδικά σχολεία τα οποία δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε σχέδια συμπράξεων μεταξύ σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

 • Τομέας: Σχολική Εκπαίδευση
 • Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 22/5/2019 – 26/5/2019, Miedzeszyn
 • Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2
 • Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500€ ανά άτομο
 • Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην επισυναπτόμενη πρόσκληση «Call TCA S2S Poland 22 26_05_2019».

Δέσμη μέτρων του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

iky - Fri, 01/03/2019 - 14:11

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ΙΚΥ/ Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 σχετικά με το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του 2019 χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία») επισυνάπτεται στο παρόν, η Ανακοίνωση της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ (σύμφωνα με το από 30/01/2019 Δελτίο Τύπου της Επιτροπής), προς ενημέρωσή σας.

1/3/2019 |Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων – Αιτιολογία απόρριψης_ΕΚΟ 2017/18

iky - Fri, 01/03/2019 - 13:04

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων (απορριφθεισών) αιτήσεων με την αιτιολογία μη επιλεξιμότητας αυτών, κατά σειρά Αριθμού Πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες - Β’ Κύκλος».
Υπενθυμίζουμε ότι, σε συνέχεια της από 25/2/2019 ανακοίνωσης του ΙΚΥ, ενστάσεις κατά των Πινάκων αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος, δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου έως και την Τρίτη 5/3/2019. Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) υποβάλλονται στο ΙΚΥ, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (Υπόψη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).

 


                                                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                                                    Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Europe on the move – key competences to create mobility projects in VET”, Berlin 27-29/05/2019

iky - Fri, 01/03/2019 - 11:23

Η Εθνική Μονάδα της Γερμανίας για το πρόγραμμα Erasmus+ “ National Agency Education for Europe at the Federal Institute for Vocational Education and Training - BIBB” διοργανώνει το ανωτέρω Σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων με σκοπό να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν άρτια και ποιοτικά σχέδια κινητικότητας (KA1) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μέσα από τη δικτύωση διαφορετικών φορέων από χώρες του προγράμματος, το χρονικό διάστημα 27/05/2019-29/05/2019, στο Βερολίνο.

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχέδια κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ:

 • Σχολεία ΕΕΚ (δάσκαλοι, διευθυντές, συντονιστές)
 • Εκπρόσωποι εταιρειών, επιμελητηρίων, κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης
 • Οργανισμοί ΕΕΚ για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και ειδικές ανάγκες
 • Πάροχοι ΕΕΚ

Τομέας: Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET)

Βασική Δράση: Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού KA1

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 27/5/2019 – 29/5/2019, Βερολίνο

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 3

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500€ ανά άτομο

Γλώσσα Εργασίας: Αγγλική

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην επισυναπτόμενη πρόσκληση «Call Europe on the move TCA BIBB».

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 380/09.01.2019(ΑΔΑ:6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

iky - Thu, 28/02/2019 - 12:18

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝτης υπ’αριθμ.πρωτ.380/09.01.2019(ΑΔΑ:6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» –Οριζόντια Πράξη με κωδικό (MIS) 5002899 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020), η οποία υλοποιείται από το Ι.Κ.Υ.μεσυγχρηματοδότησηαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση(ΕυρωπαϊκόΚοινωνικόΤαμείο -ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσόντων των φυσικών προσώπων για την υπ’αριθμ.:380/09.01.2019 (ΑΔΑ:6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτάται ο Προσωρινός Πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων:

Teacher Academy-Διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Σχολικός Εκφοβισμός-ΟΧΙ στην τάξη μου! »

iky - Thu, 28/02/2019 - 12:05

Ο εκφοβισμός είναι χρόνιο φαινόμενο που επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση και την ευημερία των μαθητών, ενώ τα τεχνολογικά επιτεύγματα δημιουργούν το περιθώριο εμφάνισης νέων μορφών παρενόχλησης. Ο νέος κύκλος μαθημάτων “Bullying – Not in my class!” βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τις διάφορες μορφές εκφοβισμού και διαδικτυακού εκφοβισμού και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εκφοβισμού στην τάξη και στο σχολείο.

Ο κύκλος μαθημάτων παρουσιάζει και πραγματεύεται τα βασικά συστατικά για ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης. Σας βοηθάει να αναγνωρίζετε τους θύτες, τους παρατηρητές και τα θύματα και να αναπτύξετε θετικές διαπροσωπικές δεξιότητες στην τάξη και το σχολείο σας. Ειδική μνεία γίνεται σε νέες μορφές εκφοβισμού, όπου συνήθως θύματα και θύτες περνούν απαρατήρητοι από τους εκπαιδευτικούς.

Πάρτε μέρος στον κύκλο μαθημάτων, ο οποίος ξεκινάει στις 25 Μαρτίου 2019, για να ανακαλύψετε πόρους, να καλλιεργήσετε τις δεξιότητές σας και να ανταλλάξετε εμπειρίες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας τώρα!

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

28-02-2019: Για την «Επισκευή Διαμερίσματος 62 τ.μ. 6ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αγ. Μελετίου 102-104 στην Αθήνα (Κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου).

iky - Thu, 28/02/2019 - 11:22

Ανακοίνωση
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την «Επισκευή Διαμερίσματος 62 τ.μ. 6ουορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αγ. Μελετίου 102-104 στην Αθήνα (Κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου)


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Αλέξανδρου Χατζόπουλου», θα προχωρήσει – σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 55794/3992/17/02.01.2018 και 20161/1247/06.08.2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και την Απόφαση Δ.Σ. της συνεδρίασης  αριθμ. 47η/21.12.2018 –  στην επιλογή αναδόχου για την επισκευή διαμερίσματος επιφάνειας 62 τ.μ. που βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αγίου Μελετίου 102-104 στην Αθήνα, το οποίο ανήκει στο εν λόγω κληροδότημα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 § 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 § 4 και 6 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Ι.Κ.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, 1οςόροφος) μέχρι την 20η Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00, αναγράφοντας τα εξής: «Προσφορά για την υπ' Α.Π. 3624/27-02-2019 Πρόσκληση - Επισκευή Διαμερίσματος 62 τ.μ. 6ου ορόφου επί της οδού Αγ. Μελετίου 102-104 στην Αθήνα (Κληροδότημα “Αλέξανδρου Χατζόπουλου”)».
Ο φάκελος υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier) και πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι αποκλείεται από τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος που θα υποβάλει εκπρόθεσμη αίτηση προσφοράς ή δεν προσκομίσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον φάκελο της προσφοράς του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
Ελευθερία Τσαούση τηλ. 210-3726305, Ευφροσύνη Παπασταματίου τηλ. 210-3726364 και Τριανταφυλλιά Χαλκιά τηλ.:210-3726352 και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  periousia@iky.gr.
        
                                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                                     Κυριάκος Β. Αθανασίου
                                                                                                                                                                   Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ